Wanneer verwijs ik mijn patiënt door?

Welkom op de website van de gezamenlijke leefstijlcoaches in ’t Gooi!

Wij werken samen, zodat wij zoveel mogelijk mensen in deze regio kunnen begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Hieronder vindt u informatie over het doorverwijzen van patiënten naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL. CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is bedoeld als preventieve interventie.

Het programma is gericht op het tegengaan van overgewicht door een verbetering van leefstijl en langdurige begeleiding op het gebied van gedragsverandering. Een traject duurt twee jaar en bestaat uit een combinatie van 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele coachsessies.

Naast voeding en beweging komen ook leefstijlonderwerpen als slaap, stress en ontspanning aan bod. Een deelnemer gaat stap voor stap ongezonde gewoonten veranderen in gezond gedrag. Het programma wordt begeleid door één professional, een gecertificeerde leefstijlcoach.

Het uiteindelijke doel van het CooL-programma is gezondheidswinst door gewichtsverlies, het verhogen van de lichamelijke fitheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Van klacht naar kracht.

Voor deelname is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Al onze leefstijlcoaches zijn te vinden in Zorgdomein, verwijzingen kunnen dan ook via Zorgdomein worden gedaan. 

In deze regio wordt de CooL interventie door verschillende leefstijlcoaches aangeboden, zodat deelnemers gedurende het gehele jaar met het programma kunnen starten.

 

Waarom een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een relatief nieuwe beroepsgroep in het werkveld van leefstijlverbetering en preventie (chronische) ziekten met als resultaat verbetering van de kwaliteit van leven.

De expertise van de leefstijlcoach bestaat uit:

1. Het in kaart brengen van de verschillende leefstijlelementen en de samenhang hiertussen. Teveel stress of te weinig slaap kunnen bijvoorbeeld het eetgedrag of beweegpatroon van een cliënt nadelig beïnvloeden. Kennisoverdracht hierover aan de cliënt.

2. Het (langdurig) coachen van de cliënt naar blijvende gedragsverandering. De leefstijlcoach maakt geen eetschema’s of beweegroosters, maar coacht de cliënt naar bewustwording van diens leefstijl en begeleidt vervolgens om ongezonde gewoonten te veranderen in gezonde keuzes. Stap voor stap. Op een manier, die bij de cliënt past. De cliënt houdt de regie.

3. Door de gelijkwaardige en vertrouwelijke relatie tussen de cliënt en de leefstijlcoach functioneert de leefstijlcoach als een spin in het leefstijlweb van de cliënt en helpt hem/haar zo om gemotiveerd te blijven.

Daarmee is de leefstijlcoach een waardevolle aanvulling op het huidige netwerk van professionals, die zich met leefstijl bezig houden.

 

Criteria verwijzing naar de CooL interventie

Uw patient:

  • is 18 jaar of ouder 
  • is gemotiveerd om met zijn/haar leefstijl aan de slag te gaan
  • heeft ernstig overgewicht (Body Mass Index ≥ 30) en loopt daardoor een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico.
  • heeft overgewicht (BMI ≥ 25 en lager dan 30) én extra risicofactoren, die kunnen leiden tot Diabetes Mellitus type 2 (DM2), hart- en vaat ziekten (HVZ), slaapapneu of artrose
  • de oorzaak van het overgewicht is niet genetisch en er zijn geen contra indicaties, bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, die het gewicht verhogen
  • kan in een groep functioneren

Indien uw patiënt aan deze voorwaarden voldoet, kunt u hem/haar het verwijsformulier meegeven. De patiënt kan zelf contact opnemen met een leefstijlcoach voor het plannen van een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de motivatie van de deelnemer door de leefstijlcoach getoetst.

Als het CooL-programma niet geschikt is voor uw patiënt, maar hij/zij wel graag wil werken aan een gezonde leefstijl. Kan de patiënt contact opnemen met een van de leefstijlcoaches om te kijken naar de mogelijkheden van een leefstijlprogramma, dat bij hem of haar past.

 

Wie mag doorverwijzen? De huisarts en medisch specialist.

De huisarts is voor volwassenen het eerste medische aanspreekpunt. Daarom is de huisarts primair de verwijzer naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Verwijzingen kunnen via Zorgdomein worden gedaan, al onze leefstijlcoaches zijn daar te vinden. Een papieren verwijsbrief is ook mogelijk, een voorbeeld hiervan kan hiernaast worden gedownload.

Ook een behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld internist of cardioloog) kan verwijzen naar deze leefstijlinterventie. De verwijzend behandelaar dient kennis te hebben van de medische geschiedenis van de patiënt, van eventuele co-morbiditeit en van medicatiegebruik.

Het is belangrijk om in overleg te bepalen wie voor de interventieaanbieder het aanspreekpunt is gedurende het traject. De interventieaanbieder dient immers regelmatig terug te koppelen en zorginhoudelijk te kunnen afstemmen.

 

Aanvullende zorg op het programma

Indien er sprake is van extra zorgvragen door co-morbiditeit kan er aanvullende zorg naast de GLI worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een gespecialiseerd dieetadvies of  beweegprogramma. De verwijzend huisarts of medisch specialist stelt vast of hiervoor indicaties zijn.

Informatiebron: het Loket Gezond Leven

 

Vergoed door de basisverzekering

Sinds begin 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) volledig vergoed door de basisverzekering.

 CooL is zo’n erkende leefstijl interventie.

Met een verwijzing van de huisarts kan het CooL-programma in principe op kosten van de zorgverzekeraar gevolgd worden, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Er is echter wel een verschillend contracteringsbeleid bij de zorgverzekeraars. Het is aan te raden voor de individuele deelnemer om advies in te winnen over de vergoeding bij diens zorgverzekeraar.

In de regio ’t Gooi wordt het CooL-programma door verschillende leefstijlcoaches aangeboden.